פיסול פנים

אחד התחומים עליהם אנו נותנים דגש בסטודיו הוא פיסול פנים.

עיסת נייר הנו חומר המאפשר הגעה לרזולוציות גבוהות ביותר ותלמידי הסטודיו, מתחילים ומתקדמים, לומדים כאן את רזי אנטומיית הפנים.