פסל עיסת נייר של פו הדב

פו הדב מעיסת נייר

וריאציה צבעונית של פו הדב