יצירות תלמידים

 עבודות תלמידי הסטודיו – פיסול בעיסת נייר